Gids voor verkopers

LET OP: ALLE DOCUMENTEN DIE VIA E-MAIL WORDEN VERZONDEN, MOETEN WORDEN GESCAND, GEEN FOTOBEELD

Om uw eigendom op de markt te kunnen brengen, hebben wij het volgende nodig:

 • Contact e-mailadres en telefoonnummer van uw advocaat
 • E-mailadres en telefoonnummer van de community beheerder (indien van toepassing)
 • Kopie van de Escritura (koopakte) van het onroerend goed
 • Kopieën van paspoort en NIE van de eigenaar(s)
 • Kopie van de volmacht aan een derde partij (indien van toepassing)
 • Kopieën van rekeningen van nutsbedrijven, IBI (SUMA), afvalinzameling (basura) en certificaat van gemeenschapskosten die up-to-date zijn betaald voor het onroerend goed.
 • Een energie-efficiëntiecertificaat voor de woning
  WIJ KUNNEN CONTACT OPNEMEN MET EEN INGENIEUR OM DEZE CERTIFICATEN VOOR U TE VERKRIJGEN
 • Een certificaat van 2e bewoning (als de licentie van 1e bewoning ouder is dan 10 jaar)
 • Bankrekeningnummer waarop de aanbetaling kan worden voldaan (zodra de woning is gereserveerd).

KOSTEN en BELASTINGEN

 • Als u een niet-fiscaal inwoner bent, is er een belasting van 3% die u later via uw advocaat kunt terugvorderen.
 • Een vergoeding voor het gemeentehuis genaamd `Plusvalia´
 • U betaalt het honorarium aan uw advocaat