Kopers gids

Juridische zaken bij het kopen van een woning in Spanje

Uw advocaat zal u bijstaan bij alle verschillende stappen die komen kijken bij de aankoop van uw onroerend goed, en dit garandeert dat er aan alle wettelijke vereisten wordt voldaan. Ze zullen controleren of het onroerend goed op naam van de verkoper staat en of het vrij is van hypotheken, lasten, schulden of andere verplichtingen.

Identificatienummer voor vreemdelingen / Número de Identificación de Extranjeros (NIE)

Alle buitenlanders (permanente en niet-permanente inwoners) hebben een NIE nodig voor de aankoop van onroerend goed, een auto of voor het afsluiten van een electriciteits- of watercontract in Spanje. Uw advocaat of makelaar kan u bij deze procedure helpen, aangezien u dit persoonlijk moet verkrijgen bij de afdeling vreemdelingen op het hoofdkantoor van de Nationale Politie. Olivia Real Estate is gespecialiseerd in het verkrijgen van uw NIE-nummer in slechts een paar dagen tijd ook al ben je maar een paar dagen in Spanje. We kunnen de aanvraag van uw NIE-nummer organiseren als u ons uw gegevens vooraf per e-mail doorstuurt.

Aankoopkosten

Naast de werkelijke prijs van een onroerend goed, is 10% overdrachtsbelasting / Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) verschuldigd op alle aankopen van onroerend goed. De koper is ook aansprakelijk voor de betaling van zijn eigen juridische kosten, notaris- en kadasterkosten (afhankelijk van de prijs van het onroerend goed komt dit meestal overeen met 3-4% van de waarde van het onroerend goed).

Reserveringscontract / Contrato de Reserva

Het eerste document dat u ondertekent, is een reserveringscontract. Er wordt van u verwacht dat u een aanbetaling betaalt - meestal 3.000 € bij de ondertekening van dit contract en de rest tot 10% (volgens de Spaanse wet) binnen de 3 weken of een bepaald % voor nieuwbouwwoningen - waardoor u het onroerend goed dat u wilt kopen reserveert en het beveiligt tegen mogelijke verkoop aan andere kopers. Dit contract is geldig tussen 30 en 90 dagen om advocaten de tijd te geven om de nodige juridische controles uit te voeren zoals hierboven vermeld. Houd er rekening mee dat dit een niet-restitueerbare aanbetaling is als u zich uit de verkoop terugtrekt, volgens de Spaanse wet.

Notaris (Notário)

Dit is een overheidsfunctionaris die door de Spaanse regering is aangesteld om getuige te zijn van de ondertekening van alle wettelijke openbare documenten. Bij ondertekening van de eigendomsakte (Escritura) is het restant van de koopprijs verschuldigd aan de verkoper - meestal door middel van een bankcheque. Op dit punt bevestigt de notaris de ondertekening van de eigendomsakte, waarbij hij vastlegt dat de verkoop / aankoop in hun aanwezigheid is voltooid en door alle betrokken partijen is begrepen. Het origineel ondertekende document wordt bewaard door de notaris die een formele wijziging van het kadaster zal aanvragen (uw advocaat kan de formele wijziging van het kadaster aanvragen als u dat wilt).